Idea festivalu

V roce 1999 vyhlásila Konzervatoř Duncan centre nultý ročník soutěže Cena Jarmily Jeřábkové, aby se v novém století stala platformou pro vyměňování uměleckých zkušeností a tvůrčích přístupů mladých choreografů a tanečníků ze střední a východní Evropy a inspirací nejen pro ně, ale i pro českou taneční veřejnost.

Od roku 2007 se soutěž koná současně s Festivalem Nové Evropy. Po 7 ročnících se tak organizátoři rozhodli výrazně posunout obsah události od pojmu utkat se k pojmu setkat se. Akce si klade za cíl prezentovat výběr děl autorů z „Nové Evropy" v rámci festivalových a soutěžních představení a tak se otevřít divákům, kteří shlédnou plnohodnotně provedená díla. Zároveň vychází vstříc autorům, jejichž prioritou je oslovovat svým dílem diváky, nikoli jen soutěžit o ceny před odbornou porotou.

V roce 2008 uvedl Festival Nové Evropy a Cena Jarmily Jeřábkové ve 4 večerech přehlídku současného tance a tanečního divadla ze zemí oblasti, kterou vědomě trochu nadneseně nazýváme „Nová Evropa". Jde o země, které v nedávné době vstoupily do EU, nebo se o jejich vstupu jedná.

Podstatným rysem soutěže, která zůstává součástí festivalu, je její povinná část - dílo inspirované hudbou českého hudebního skladatele druhé poloviny 20. století. Tato objednávka původního díla, které doplňuje prezentaci volné tvorby přihlášených choreografů, se pro mnoho účastníků stala nedocenitelným podnětem.

Polovina z každé ze 3 udělovaných cen je příspěvkem na nové dílo. Soutěž tak iniciuje a podporuje vznik nového díla oceněného choreografa a umožňuje mu prezentaci díla v úvodu dalšího ročníku.

V dosavadní historii se soutěže zúčastnili umělci z České republiky, Slovenské republiky, Maďarska, Polska, Slovinska, Pobaltská republika, Litvy, Lotyšska, Estonska, Bulharska Rumunska, Arménie, Turecka, Řecka a Kypru.