VÝZVA PRO UMĚLCE

Festival Nové Evropy 2017
Cena Jarmily Jeřábkové 2017

mezinárodní festival současného tance a tanečního divadla spojený s choreografickou soutěží Cena Jarmily Jeřábkové

Divadelní prostor Venuše ve Švehlovce
 HAMU a DOX
Praha, 19. – 24. listopadu 2017
termín pro přihlášení děl k výběru pro uvedení: 15. května 2017


ZÁKLADNÍ INFORMACE O FESTIVALU

Festival uvede v 6 festivalových večerech přehlídku současného tance a tanečního divadla ze zemí oblasti, kterou nazýváme NOVÁ EVROPA. Jde o země, které v nedávné době vstoupily do EU, nebo se o jejich vstupu jedná.

Vybraní tvůrci do 35 let uvedou během Festivalu Nové Evropy svá díla spolu s novou choreografií inspirovanou hudbou českého skladatele Aleše Březiny. O Cenu Jarmily Jeřábkové se budou ucházet na základě hodnocení mezinárodní poroty. Během festivalových představení porota vybere 3 díla, která budou oceněna Cenou Jarmily Jeřábkové a uvedena na závěrečném Gala večeru festivalu. Předpokládaný počet finalistů je 6–8, z nichž každý uvede během festivalu obě své choreografie.

 

PROGRAM

Pro program patnáctého výročí Ceny Jarmily Jeřábkové se rozhodli pořadatelé o malou rekapitulaci ve smyslu uskutečnění setkání laureátů, členů jury a hudebníků, kteří v průběhu let 1999 – 2016 byli aktivní součástí této ojedinělé akce. Doprovodnou akcí bude výstava fotografií jednotlivých ročníků a promítání videozáznamů. 
Zvolené prostory pro 15. Ročník CJJ jsou: Nové alternativní divadlo Venuše ve Švehlovce, Galerie DOX a   koncertní  sál  HAMU

       
neděle 19. 11., 19: 00 Slavnostní  večer - zahájení Festivalu Nové Evropy 2017
pondělí 20. 11., 20: 00 Večer  laureátů  CJJ  1999–2015  Venuše ve Švehlovce
K slavnostnímu zahajovacímu představení 15. ročníku mezinárodního Festivalu Nové Evropy budou pozváni laureáti Ceny Jarmily Jeřábkové - ocenění umělci hlavní cenou v průběhu čtrnáctileté existence soutěže. V tomto večeru uvedeme jejich nová díla.
úterý 21. 11., 20:00 Koncert z děl skladatelů HAMU, Galerie
Koncert z děl skladatelů, kteří byli zastoupeni v  jednotlivých ročnících Ceny Jarmily Jeřábkové. Ivana Loudová, Aleš Březina, Marek Kopelent, Kryštof Mařatka, Martin Smolka
středa 22.11., 20:00 První soutěžní večer Venuše ve Švehlovce
V prvním soutěžním večeru tak jako každým rokem, uvedou vybraní finalisté před publikem a před porotou své volné choreografické práce.
čtvrtek 23.11.,  20:00 Druhý soutěžní večer  Venuše ve Švehlovce
Druhý soutěžní večer je vyhrazen choreografiím, které vybraní finalisté vytvořili na některou z kompozic  Aleše Březiny, skladatele ročníku 2017.
pátek 24. 11., 16:00 Připravili jsme pro vás oslavy 140. výročí narození Isadory Duncan, připomeneme 25. výročí založení Konzervatoře Duncan centre, vítězné choreografie představí laureáti CJJ 2017. Na závěr rozezní vzducholoď Guliver Mysterium času M. Kabeláče v choreografii Dagmar Chaloupkové.
sobota  25. 11. Závěrečná tisková konference
V prostoru Českých center v Praze 1, v Rytířské ulici v 10:00 hod na tiskové konferenci bude vydána tisková zpráva a novináři budou mít možnost pohovořit s vítězi soutěže, porotou i skladatelem Alešem Březinou. Setkání členů jury.

19. –  25.11. 2017  –  Setkání osobností z oblasti současného tance a hudby z Čech,  Francie, USA, Německa, Velké Británie,  Maďarska, Polska a Slovenska.

Doprovodná výstava fotografií

V průběhu celého festivalu budou vystaveny fotografie z čtrnácti uplynulých ročníků fotografa Dragana Dragina.

PODMÍNKY PRO ÚČAST NA FESTIVALU

Zájemce o účast na festivalu zašle do 15.května 2017 přihlášku a videonahrávku svého díla na níže uvedenou adresu:

neweurope (at) duncaninstitut.cz

Dílo musí splňovat následující parametry:


Vybraní tvůrci budou do 30. 5. 2017 vyzváni, aby vytvořili choreografii na jedno z děl skladatele Aleše Březiny.  Skladby, ze kterých si choreografové mohou vybrat budou od 30. 5. 2017 k dispozici na adrese http://www.cjj.ecn.cz/master_pr.html pod Hudba ke stažení, nebo budou na požádání dodány pořadatelem.

Nově vytvořené dílo musí splňovat výše uvedené parametry a jeho videonahrávka musí být zaslána do 30. 9. 2017 na níže uvedenou adresu. Nová choreografie bude uvedena v rámci festivalu spolu s přihlášeným dílem.

DALŠÍ INFORMACE

Uvedená díla budou posuzována mezinárodní porotou složenou z českých a zahraničních choreografů, tanečníků a tanečních teoretiků.

Na základě posouzení jednotlivých děl budou porotou uděleny tři hlavní ceny v celkové výši 120.000 Kč, které jsou vázány použitím poloviny finančních prostředků na uvedení nového projektu. Premiéry nových tanečních projektů oceněných choreografů budou prezentovány v roce 2018 na turné v partnerských zemích (Slovenská republika, Polská republika, Maďarská republika a Česká republika). 

Přihlášená díla do soutěže budou uvedena s plnohodnotným původním světelným designem a scénografií. Díla na hudbu Aleše Březiny, uvedená ve čtvrtečním večeru, budou realizována s omezeným světelným designem (viz technické podmínky).

Náklady na ubytování a cestovné budou hrazeny soutěžícím choreografům a tanečníkům ze strany pořádající instituce. Za uvedení děl nebudou vypláceny žádné honoráře. Za autorská práva vážící se k hudbě skladatele Aleše Březiny zodpovídá pořadatel festivalu. Za jiná autorská práva, která se týkají prací soutěžících, zodpovídají sami přihlášení choreografové. Zúčastnění umělci (soubory, organizace) jsou povinni dodat kompletní informace o použitých dílech a jejich autorech.

KONTAKT

E-mail: neweurope (at) duncaninstitut.cz