Přihláška na Festival Nové Evropy 2017

uzávěrka přihlášek: 15. 5. 2017

Přihláška ke stažení (MS Word)

K přihlášce připojte svůj profesní životopis, textové materiály a
Další informace k přihlašovanému dílu. Do 30. 5. 2017 vám
Zašleme rozhodnutí o přijetí či nepřijetí vašeho díla do programu festivalu. 

Přihlášky zasílejte na adresu:

Festival Nové Evropy
p. Eva Blažíčková
Nad Klikovkou 20/1860
150 00 Praha 5
Česká Republika


E-mail: neweurope (at) duncaninstitut.cz

Více informací naleznete také na duncaninstitut.cz